Як оформити субсидію і хто на неї має право? Частина I

  • П'ятниця, черв. 13 2014
  • Автор 

Для тих, хто вперше звертається за субсидією, важливо знати: кому, на яких підставах, на який термін надається ця соціальна допомога. Управління соціального захисту підготувало роз’яснення по субсидіям. В першій частині тексту подаємо відповіді на загальні питання, в другій – більш конкретні, які найчастіше задають громадяни у відділі субсидій. Ознайомтесь, будь ласка, з ними, можливо, Ви зможете отримати відповіді, не витрачаючи час на похід в управління соцзахисту

Що таке субсидія?

Субсидія — це кошти, які надаються громадянам з дер­жавного бюджету на оплату житлово-комунальних по­слуг, придбання скрапленого газу та твердого палива. Це безповоротна допомога держави, ЇЇ отримання не несе за собою зміну форми власності житла.

Хто може отримати субсидію?

Субсидії призначаються за наявності різниці між розмі­ром плати за житлово-комунальні послуги (скраплений газ і тверде паливо) у межах норм споживання з ураху­ванням пільг і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу.

З 01 серпня 2010 року обсяг обов'язкового відсотка платежу складає 10 або 15 відсотків середньомісячного (річного) сукупного доходу сім'ї

 10 відсотків для:

-         сімей, у складі яких є інваліди 1-2 груп; діти віком до 18 років та середньомісячний сукупний дохід на од­ного зареєстрованого у житловому приміщенні грома­дянина не перевищує 100 відсотків прожиткового міні­муму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01 січня 2014 року – 1176  грн);

-         сімей, у складі яких зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни (пенсіонери).

15 відсотків для:

- всіх інших сімей, згідно їх доходів. Громадяни, яким призначено субсидію, зобов'язані щомісяця сплачувати свою обов'язкову частку на оплату цих послуг.   Поточну оплату за житлово-комунальні послуги контролюють винятково підпри­ємства, що надають житлово-комунальні послуги. За умови наявності індивідуальних приладів обліку на усі комунальні послуги та економного використання води, газу, електроенергії за минулий термін, громадяни, які звернулися за продовженням терміну дії субсидії, мають право на зменшення обов'язкової плати до 6%.

Куди звертатися за оформленням субсидії? Яка процедура?

За наданням житлової субсидії необхідно звернутися  до «єдиної приймальні громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, що розташована за адресою м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14 або до приймально-консультаційних пунктів, розташованих в житлово-експлуатаційних конторах міста Біла Церква (телефон для довідок: 5-33-25). Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 днів після подання заяви та всіх необхідних документів.

Які документи подавати?

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає: заяву; декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні; довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житлову приміщенні, крім довідок про пенсії та соціальні виплати. документи, що підтверджують тимчасову відсутність осіб, зареєстрованих у житловому приміщені (якщо особи, що зареєстровані  в житловому приміщенні/будинку там не проживають).

Хто із членів сім’ї  має заповнювати заяву на субсидію?

Субсидія призначається власнику (співвласнику) житла, наймачу житла у громадському державному житловому фонді, члену житлового кооперативу, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. Саме цією особою має заповнюватися заява на призначення субсидії.

На який термін призначається субсидія?

-         на 6 місяців: на оплату житлово-комунальних послуг або на 12 місяців — для пенсіонерів, які виявили бажання оформити субсидію відразу на рік. При цьому пенсіонери зобов'язані інформувати управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради про всі зміни доходів, складу сім'ї тощо;

-         на опалювальний період з жовтня по квітень - на оплату житлово-комунальних послуг та природного га­зу, який використовується для індивідуального опалення житлового приміщення, а також для оплати житлово-комунальних послуг та централізованого опалення протя­гом опалювального періоду;

-         один раз на рік — на придбання вугілля та скрапленого газу для мешканців, будинки яких обладнані пічним опа­ленням. Субсидія на тверде паливо І скраплений газ ви­плачується готівкою.

Житлові субсидії можуть бути призначені, як виняток, за рішенням комісій  з надання житлових субсидій та пільг у  таких випадках:

-         не власнику житла;

-         якщо площа квартири чи будинку перевищує встановлені норми: 21 кв. м на кожного зареєстрованого члена сім'ї плюс 10,5 кв.м на сім'ю;

-         якщо в складі сім'ї зареєстрований непрацюючий член сім'ї працездатного віку;

-         якщо сім'я або члени сім'ї здають в оренду житло;

-         якщо сім'я або члени сім'ї мають у власності більше ніж одне житло;

-         якщо сім'я або члени сім'ї мають у своєму володінні більше    одного    автомобіля,    транспортного    засобу (механізму);

-         якщо з моменту покупки (обміну) житла не минув один рік;

-         якщо житловий будинок не зданий в експлуатацію, а сім'я, яка проживає в ньому, здійснює оплату послуг комунальному підприємству;

-         якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому примі­щенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житло­ во-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед   зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, Інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатив послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєді­яльності, на суму, яка на час звернення перевищує 10- кратну величину прожиткового мінімуму. При цьому враховується прожитковий мінімум, установлений та за­тверджений відповідно до Закону України "Про прожит­ковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціа­льних і демографічних груп населення.

Який порядок призначення субсидій за наявності заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг ?

Наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не впливає на визначення права на призначення житлової субсидії.

Проте, визначений розмір обов’язкового платежу в межах норм споживання має бути сплачений обов’язково. 

Що буде у разі, якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про свої доходи та майновий стан ?

Надання призначеної субсидії припиняється, якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію і визначення її розміру. Суму ж надміру виплаченої субсидії, громадянину доведеться повернути управлінню соціального захисту населенню. У разі, коли громадянин добровільно не повернув цю суму, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

Як розраховується розмір субсидії?

1.     Субсидія розраховується виходячи з кількості зареє­строваних у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні по­слуги.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного доходу ро­дини за 6 місяців, що передують місяцю звернення, а для придбання скрапленого і твердого палива на основі річного сукупного доходу осіб, зареєстрованих у жит­ловому приміщенні (будинку) за попередній календар­ний рік.

На підставі наданих довідок про розмір доходів чле­нів сім'ї обчислюється середньомісячний (річний) сукупний дохід сім'ї та визначається обов'язкова частка платежу від сукупного доходу родини (10 або 15%).

2.   Обчислюється     місячний     розмір     плати     за житлово-комунальні послуги, а у разі звернення за призначен­ням субсидії на тверде паливо та скраплений газ - річний розмір за комунальні послуги, скраплений газ та тверде паливо з ураху­ванням пільг у межах встановлених норм забезпечення житлом та користування комунальними н послугами.

З.   Призначенні субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг розмір субсидії обчислюється як різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги та розміром обов'язкової частки платежу родини за послуги.

При призначенні субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, тверде паливо і скраплений газ розмір субсидії обчислюється як різниця між розміром річної плати за комунальні послуги, скраплений газ і тверде паливо та розміром обов'язкової частки платежу родини.

Розмір субсидії для кожної родини визначається індивідуально спеціалістами відділу надання соціальних допомог управління соціального захисту населення білоцерківської міської ради.

Призначення субсидії проводиться з місяця звернення громадян до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. Якщо громадяни, зареєстровані у житлових приміщеннях (будинку), з незалежних від них причин (відрядження, хвороба, смерть близької людини тощо), що підтверджується відповідними документами, не змогли вчасно звернутися за призначенням субсидій, в окремих випадках субсидії можуть призначатися з дня виникнення права, але не більше ніж за три місяці до звернення за призначенням субсидії

Перерахунок субсидії в разі підвищення цін і тарифів

При зміні цін і тарифів субсидія призначається протягом трьох місяців з моменту зміни тарифів. Перерахунок розміру діючої субсидії проводиться без звернення громадян.

Чи враховується при наданні субсидій розмір помешкання?

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу. При цьому норма володіння чи користування комунальними послугами встановлюється виходячи з 21 кв.м. на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв.м. на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися незалежно від розміру загальної площі житла за рішенням комісії, утвореної виконавчим комітетом міської ради. рішення про призначення субсидії у таких випадках приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї.

Куди звертатися за порадою?

Сьогодні  в управлінні соціального захисту населення працює “телефон допомоги громадянам” (основний 5-33-25 та додатковий : 5-85-34).

Працює постійно діюча  комісія, яка розглядає всі спірні та нестандартні випадки звернень громадян в процесі  отримання субсидій.

Громадяни запрошуються до дільничних спеціалістів у приймально-консультативні пункти в ЖЕКах або до єдиної приймальні громадян (пров. Ковальський, 14)

Правила оплати житлово-комунальних послуг  за умови призначення субсидії:

ПРАВИЛО 1

За результатами споживання місячний розмір плати за фактично спожиту послугу менший від визначеного розміру обов’язкової плати

споживач оплачує вартість фактичного нарахування.

Чому? Тому що фактичне нарахування менше ніж обов’язкова плата.

У разі тимчасової відсутності послуги оплата споживачем взагалі не проводиться.

Мотивація: споживачу це вигідно

ПРАВИЛО 2

За результатами споживання місячний розмір плати за фактично спожиту послугу більший від визначеного розміру обов’язкової плати, але при цьому обсяг споживання не перевищує встановленого/визначеного нормативу споживання

споживач оплачує визначену обов’язкову плату.

Чому? Тому, що оплата обов’язкової плати є обов’язком споживача, як отримувача житлової субсидії.

Мотивація: споживач сплачує встановлені урядовим рішенням 15% або 10% середньомісячного сукупного доходу сім’ї і йому це  вигідно, бо платить лише 15 % або 10%, а не 100% вартості послуг.

ПРАВИЛО 3

За результатами споживання місячний розмір плати за фактично спожиту послугу більший від визначеного розміру обов’язкової плати і до того ж  перевищує встановлений норматив споживання

споживач оплачує визначену обов’язкову плату та додаткову самостійно оплачує різницю між фактичним обсягом і нормативним споживанням.

Чому? Тому, що це є обов’язком споживача, як отримувача житлової субсидії.

Мотивація: споживач сплачує встановлені урядовим рішенням 15% або 10% середньомісячного сукупного доходу сім’ї за споживання в межах норми і самостійно проводить доплату лише понаднормової різниці обсягу споживання. Так, знову ж це  вигідно, оплата значно менша, тобто це може бути, наприклад, 20 або 30 % від загальної вартості послуг, але ж ніяк не 100% вартості послуг.

Управління соціального захисту населення БМР 

Прочитано 10001 раз
Опубліковано в ЖКГ
Теги

You have no rights to post comments

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

  Сторінки в соц. мережах

Чи добре прибирається місто від снігу?

так, добре - 0%
ні, сніг прибирають тільки на центральних вулицях - 50%
а навіщо його прибирати - 50%
мені все одно - 0%

Всього голосів: 2
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео