Увага! Розмір податку на нерухомість для Білої Церкви

  • П'ятниця, січ. 30 2015
  • Автор 

29 січня на 71 сесії Білоцерківської міської ради депутати ухвалили податок на житлову та нежитлову нерухомість.

Розміри ставок   податку  на нерухоме  майно, відмінне  від  земельної ділянки,  для об’єктів  житлової  нерухомості*

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку, відсотки

1.

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,5

2.

Квартира   -  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,5

3.

Прибудова  до  житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,5

4.

Котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої  житлової  площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною  ділянкою

0,5

5.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,5

6.

Садові  будинки - будинки для літнього (сезонного) використання, які  в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не  відповідають нормативам, установленим для  житлових будинків

0,5

7.

Дачні будинки - житлові будинки для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,5

Розміри ставок   податку  на нерухоме  майно, відмінне  від  земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової  нерухомості*

Типи об’єктів  нежитлової нерухомості

Ставка податку, відсотки

1.

Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

 0,3

2.

Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,3

3.

Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей промислових підприємств, які не здаються ними в оренду, лізінг, позичку, тощо

0,0

4.

Будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини,   криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,3

5.

Будівлі для публічних виступів: казино, ігорні будинки

1,0

6.

Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

 0,1

7.

Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки в гаражно-будівельних кооперативах

0,1

8.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції та майстерні, які не використовуються в комерційних цілях, тощо

 0,0

9.

Інші будівлі

 0,3

 
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не оподатковуються:

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади,  Білоцерківської міської ради, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 гуртожитки;

 житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням   міської ради;

 об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,  визнаним  такими  відповідно  до  закону,  дітям - інвалідам,  які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи  платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості  на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),  на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Надається пільга із сплати податку на житлову нерухомість у розмірі 100% наступним категоріям громадян:

а) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме:

- учасники бойових дій;

- учасники війни;

- члени сім’ї загиблого (померлого);

- інваліди війни;

б) особи на  яких поширюється дія Закону України «За особливі заслуги перед Батьківщиною», а саме:

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

- вдови (вдівці) осіб, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною;

в) особи, на  яких поширюється дія Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»     ( ст. 6-1; ст.  6-2; ст. 6-3)

Надається пільга із сплати податку на житлову нерухомість у розмірі 100% за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України громадянам:

а)  на яких поширюється дія Закону України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме:

- опікунам, піклувальникам дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1;

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 1 та категорії 2;

- дітям – інвалідам, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою;

б) на  яких поширюється дія Закону України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», а саме

- інваліди 1 групи;

- інваліди 2 групи;

в) на яких поширюється дія Закону України  « Про охорону дитинства», а саме:

- багатодітні сім’ї.

Встановити пільгу у розмірі 100% із сплати податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Розмір податку на земельні ділянки, туристичний збір та збір за паркування, єдиний податок та транспортний податок

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради

 

Прочитано 14357 раз
Опубліковано в Економіка

Коментарі  

Николай
+1 #1 Николай 30.01.2015, 19:04
Брать налог с квадратных метров это все-равно что назначать дозу лекарства больным в зависимости от площади больничной палаты. Связи со здравым смыслом, ни там ни там нет. Пока общественность города не будет контролировать расход этих денег, куда, кому они пошли и за что, любые налоги разворуют и толку от них не будет. Тогда зачем их платить?
Наталия
0 #2 Наталия 01.02.2015, 08:16
Есть закон что кВ до 60 кВ. М налогом не облагаются, как и дома от120кв.м. Тогда что означает пунк "база оподаткування об'ектів ... Зменшуется " и описаны квартиры и дома выше упомянутые? Это уже походе на произвол: плевать на госзаказы, в нашем"королевст ве" свои будут"?????
Людмила
0 #3 Людмила 09.02.2015, 13:34
Цитую Наталия:
Есть закон что кВ до 60 кВ. М налогом не облагаются, как и дома от120кв.м. Тогда что означает пунк "база оподаткування об'ектів ... Зменшуется " и описаны квартиры и дома выше упомянутые? Это уже походе на произвол: плевать на госзаказы, в нашем"королевстве" свои будут"?????

Це юридичною мовою означає лише те, що платити податок потрібно з квартир і будинків, що перевищують вказану площу

You have no rights to post comments

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

  Сторінки в соц. мережах

Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео