Державна служба якості освіти України розпочала акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

  • П'ятниця, січ. 28 2022
  • Автор 

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» здійснення акредитації освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти покладено на Державну службу якості освіти України.

Як повідомили в управлінні Державної служби якості освіти у Київській області, 17 січня 2022 року Державна служба якості освіти України розпочала процес переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх (освітньо-професійних) програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра.

Акредитація освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти – нова процедура, започаткована в системі освіти Україні. Завдання Служби як організатора цього процесу – надати модель, яка працюватиме і реально приноситиме користь і закладам, і здобувачам освіти, і роботодавцям, і суспільству в цілому.

Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2021 року №749, який набув чинності 24 грудня 2021 року. У Положенні закладено принципи об’єктивності, зворотного зв’язку, простоти і прозорості, застосування сучасних технологій, уникнення конфлікту інтересів, а також максимальне полегшення процедури акредитації, надання закладу додаткових можливостей для вдосконалення діяльності й підвищення конкурентоспроможності.

Одне з основних завдань акредитації – допомога закладам освіти визначити сильні та слабкі сторони їх освітньо-професійних програм.

Ті заклади освіти, які бажають акредитувати освітньо-професійну програму у наступному навчальному році, з 1 травня до 1 липня навчального року, що передує навчальному року проведення акредитації, мають подати до Служби заяву про наміри акредитувати освітньо-професійну програму.

Документи та матеріали на акредитацію подаються через сайт Служби за покликанням: https://sqe.gov.ua/diyalnist/akreditaciya.

Службою уже розпочато акредитацію освітньо-професійних програм для закладів, які планують випуск в лютому 2022 року за новими, вперше започаткованими, освітньо-професійними програмами у межах спеціальностей, та неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». А тим закладам освіти, що планують випуск у червні 2022 року і не мають акредитації, рекомендовано подавати документи з березня 2022 року. Процедура триває два місяці з моменту подання заяви до прийняття рішення.

Для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми формуєтьcя експертна група із представника територіального органу Служби та двох експертів із числа фахівців, внесених до реєстру експертів Служби. Особливістю діяльності експертної групи є те, що вона працює, зазвичай, у дистанційному режимі, а виїзд до місця розташування закладу освіти здійснює представник територіального органу Служби з метою опрацювання чек-листа запитань (завдань), уточнення даних, вказаних у документі про результати самооцінювання тощо. Відбір експертів для проведення акредитації освітньо-професійної програми закладу освіти здійснюватиметься рандомним способом із структурованого за спеціальностями списку експертів для того чи іншого закладу освіти. На сьогодні уже 250 осіб пройшли навчання, тестування. За кожною галуззю й кожним напрямом освіти є представник експертної спільноти.

Для прийняття рішення про акредитацію освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти Службою створюється Акредитаційна комісія Державної служби якості освіти України.

Акредитаційна справа за відповідною освітньо-професійною програмою розглядається на засіданні Акредитаційної комісії. До її складу входять представники Державної служби якості освіти України, закладів вищої та фахової передвищої освіти, представники роботодавців, студентства. Новація у тому, що визначено кількісний склад комісії – 25 членів, з яких 17 є представниками закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Важливим моментом акредитації є право керівника закладу освіти надати до звіту, в разі необхідності, мотивовані зауваження про результати акредитаційної експертизи. І такий документ є невід’ємною частиною акредитаційного звіту.

Рішення про акредитацію вперше за кожною акредитованою освітньо-професійною програмою приймається строком на п’ять років, а при другій та наступних акредитаціях – строком на 10 років. Рішення про умовну (відкладену) акредитацію приймається строком на один рік.

Прочитано 1568 раз
Опубліковано в Освіта

You have no rights to post comments

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео